top of page
computer.jpg
computer.jpg

eLIKSIIRI

ELIKSIIRI-verkkojulkaisu julkaisee tieteellisiä, mutta yleistajuisia esseetyyppisiä tekstejä tukemaan opettajankouluttajien ammatillista kehittymistä.

Opettajankoulutuksen tutkimuksen erityisteemaryhmä käynnisti toimintansa Kasvatustieteenpäivillä

Katriina Maaranen,

yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, katriina.maaranen@helsinki.fi

Katariina Stenberg,

yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, katariina.stenberg@helsinki.fi

SIGin koordinaattorit


Opettajankoulutuksen tutkimuksen erityisteemaryhmä (SIG) hyväksyttiin Suomen kasvatustieteelliseen seuran erityisteemaryhmien joukkoon keväällä 2023. Teemaryhmän toiminnan varsinainen käynnistys oli Vaasan Kasvatustieteenpäivillä marraskuussa opettajankoulutuksen tutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden kokoontuessa ensimmäistä kertaa yhteen SIG-tapaamiseen.


Opettajankoulutuksen tutkimuksen erityisteemaryhmään tuli 20 abstraktiehdotusta. Ne jakaantuivat yhteensä viiteen sessioon. Esitysten aiheet käsittelivät opettajankoulutusta monipuolisesti aina varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksesta aineenopettajakoulutuksen tutkimukseen. Suomen- sekä englanninkieliset esitykset olivat kaikki korkeatasoisia.

Erityisteemaryhmän toiminnassa mukana olevat ja kiinnostuneet tutkijat kokoontuivat Kasvatustieteenpäivillä myös ensimmäiseen varsinaiseen kokoukseensa. Erityisteemaryhmään kuuluvat tutkijat tulevat Suomen opettajankoulutusta tarjoavista yliopistoista ja muodostavat näin kattavan verkoston.  Kokouksessa sovittiin toiminnan jatkosta.


Tutkimuksemme (Byman ym, 2020; Maaranen ym. 2018) mukaan suomalaisten opettajankouluttajien merkittävin ammatillisen kehittymisen muoto on tutkimus, niin itsenäisesti tehtynä kuin myös muiden tutkijoiden tutkimuksiin perehtyen.

Opettajankoulutuksen parissa työskenteleville on siis jatkossa kiinnostavia tilaisuuksia tarjolla enemmän, kun kansalliset Opettajankoulutuspäivät saivat rinnalleen Kasvatustieteenpäivien Opettajankoulutuksen tutkimuksen teemaryhmän. Opettajankoulutuspäivät pyrkivät tarjoamaan matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuden myös käytännöllisempien kehittämishankkeiden esittelyyn, kun taas Kasvatustieteenpäivien erityisteemaryhmän esitykset ovat tieteellisemmin ja teoreettisemmin orientoituneempia. Molemmille näille on varmasti tilausta ja tarvetta.

Erityisteemaryhmään mahtuu toimijoita lisää! Seuraava SIGin tapaaminen on jo alkuvuodesta. Ja tietenkin Opettajankoulutuksen tutkimuksen teemaryhmä on mukana vuoden 2024 Kasvatustieteenpäivillä Turussa.  Ja tämän lisäksi lämpimästi tervetuloa Opettajankoulutuspäiville Rovaniemelle syksyllä!


Tervetuloa mukaan!

 

Byman, R., Jyrhämä, R., Stenberg, K., Sintonen, S., Maaranen, K. & Kynäslahti, H. (2020). Finnish teacher educators’ preferences for their professional development – Quantitative exploration, European Journal of Teacher Education. doi.org/10.1080/02619768.2020.1793952

 

Maaranen, K., Kynäslahti, H., Byman, R., Sintonen, S., & Jyrhämä, R. (2018). “Do you mean besides researching and studying?” Finnish teacher educators’ views on their professional development. Professional Development in Education. DOI:10.1080/19415257.2018.1555184

 


ความคิดเห็น


bottom of page