top of page

OHJELMA

9.00-9.15             Tervetuloa  

Auli Toom, varadekaani

Katriina Maaranen, hankejohtaja, eTED

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta 

9.15-10.30          Keynote-puheenvuorot 

Marja-Kristiina Lerkkanen, kasvatustieteen professori, Jyväskylän yliopisto

Otto Tähkäpää, tulevaisuudentutkija ja Tulevaisuuskoulun perustaja

10.30-10.35       Tauko

10.35-11.50       Paneelikeskustelu 

Päivi Rasi-Heikkinen, kasvatustieteen professori, Lapin yliopisto

Katriina Siivonen, dosentti, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto

Jari Salminen​, dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

Solja Sulkunen, kasvatus-ja koulutusalan konsultti ja yrittäjä, ​HY:n alumni

11.50-12.30       Tauko

12.30-14.00       Sessio 1

Tutkimus- ja kehitysesitykset

1A Opettajankoulutus

1B Opettajaksi opiskelevat

1C Profession kehittäminen

1D Etä-digi-TVT

Opetuskokeilut ja innovaatiot

1E Uudistuvat pedagogiikat

1F Kasvatusalan asiantuntijaksi

14.00-14.15       Tauko

14.15-15.45       Sessio 2

Tutkimus- ja kehitysesitykset

2A Aineenopettajakoulutus

2B Toimijuus ja elinikäinen oppiminen

2C Taide- ja tiedepedagogiikka

2D Opettajaksi kasvu

Opetuskokeilut ja innovaatiot

2E Digiä opettajankoulutukseen

15.45-16.00       Päätöstilaisuus

16.00-16.15       Tauko

16.15-17.15       Opettajankoulutuspäivien jatkot

Verkostoitumis- ja keskustelutilaisuus opettajankoulutusta ja opettajankouluttajien ammatillista osaamista kehittäville hankkeille ja niistä kiinnostuneille

bottom of page