top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Susanna Rivinen

Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Design-based Research

Väitöskirjan tavoitteena on opettajankoulutuksen sisältöjen ja käytänteiden kehittäminen vastaamaan paremmin tarpeeseen lisätä medialukutaidon teemoja erityisesti ikääntyneiden näkökulmasta. Väitöskirjan tuloksena syntyi kahdeksan suunnitteluperiaatetta tukemaan ikäihmisten medialukutaitoja, joiden perusteella väitöskirjassa esitetyn uuden käsitteen, medialukutaidon geragogiikan, tulisi: 1) perustua ikäihmisen omiin tarpeisiin, 2) lähestyä medialukutaitoa kokonaisvaltaisesti, 3) käyttää erilaisia pedagogisia lähestymistapoja, 4) hyödyntää pehmeitä ja sosiaalisia taitoja omaavia ohjaajia, 5) tukea kognitiivisia taitoja, 6) tukea voimaantumista, 7) tarjota systemaattista ja jatkuvaa tukea, ja 8) lisätä monialaista yhteistyötä. Väitöskirja avaa keskustelun opettajankoulutuksen kehittämisestä ikäihmisten ja heidän medialukutaidon näkökulmasta.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus:


Ikäihmisten medialukutaitoja tulee tukea kokonaisvaltaisesti kaikki sen osa-alueet huomioiden, mutta myös tarvelähtöisesti ymmärtäen ja kunnioittaen heterogeenisen ryhmän moninaisuutta.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Koko prosessi kaikkine sen vaihderikkaine tapahtumineen, uusien ja vanhojen tuttavien kanssa käydyt keskustelut ja kohtaamiset sekä tietenkin itse loppuhuipennus eli väitös! Nauttikaa matkasta ja itsenne haastamisesta!

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi: 


Kaikki tutkimus väitöskirjan aloittaman aiheen ympärillä kiinnostaa (esim. medialukutaidon geragogiikan jatkojalostaminen), joten ikäihmisten ja mediakasvatuksen teemat kulkevat varmasti myös tulevaisuudessa mukana. Lisäksi tutkimus, joka laajenee tarkastelemaan aihepiiriä opettajankoulutusta laajemmin kutkuttaa mieltä, esim yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyön näkökulmasta. 

Tutkimusmatkaa kuljen kuitenkin avoimin mielin ja silmin, joten mikään ei ole poissuljettua!

bottom of page