top of page

Hyvinvointiosaamisen, tiimi- ja työyhteisötaitojen rakentaminen opettajankoulutuksessa

Anna-Maija Poikkeus,

professori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto anna-maija.poikkeus@jyu.fi


Maarit Alasuutari,

professori, Kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, maarit.alasuutari@jyu.fi

bottom of page