top of page

Elsi Ahonen

Miten ja mitä opettaja oppii? : Aktiivinen oppiminen opettajan pedagogisen ajattelun osana ja rakentajana

Mirva Heikkilä

Agency as polyphony: Student and primary teachers' narration embedded in theory and practice

Lauri Hietajärvi

Adolescents’ socio-digital engagement and its relation to academic well-being, motivation, and achievement

Ida Hummelstedt

Acknowledging diversity but reproducing the Other : A critical analysis of Finnish multicultural education

Marika Koivuniemi

Student interpretations of their self-regulated learning in individual and collaborative learning situations

Minna Körkkö

Beneath the Surface : Developing Video-Based Reflective Practice in the Primary School Teacher Education Programme

Sirkku Lähdesmäki

Ilmiölähtöisen oppimiskokonaisuuden suunnitteluun ohjaavan mallin kehittäminen ILO-suunnitteluprosessin malliksi opettajaopiskelijoiden opetusharjoittelussa

Minni Matikainen

Transformatiivinen opettajaksi oppiminen : fenomenologis-hermeneuttinen analyysi luokanopettajakoulutuksesta

Päivi Pitkänen

Luokanopettajien ammatillinen kehittyminen nuorista vasta-alkajista kokeneiksi ammattilaisiksi

Susanna Rivinen

Developing Media Literacy Geragogy for Older People through Design-based Research

Riikka Sirkko

Opettajat ammatillisina toimijoina inkluusiota edistämässä

Mikko Tiilikainen

Representing Teaching Dynamics: Teaching Approaches and Instructional Reasoning Revisited

Kaisa Viinikka

21st century skills and RE teacher education : a case study of Finnish religious education student teachers and their professional development

Sanna Väisänen

Student teachers' study well-being in teacher education : How is it constructed and regulated during studies?

TUTKIJA KERTOO

bottom of page