VERKOSTON TOIMIJAT

Katriina Maaranen

eTED-hankejohtaja,
dosentti, yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Tuija Cornér

eTED-projektisuunnittelija,
väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto

OHJAUSRYHMÄ

Reijo Byman

Dosentti,
yliopistonlehtori

Helsingin yliopisto

Kristiina Heikkilä

Laitoksen johtaja, dosentti,
lehtori yp

Turun yliopisto

Outi Kyrö-Ämmälä

Varadekaani,
yliopistonlehtori

Lapin yliopisto

Sirpa Eskelä-Haapanen

Laitoksen johtaja, dosentti, yliopistonlehtori, eTED-blogitoimikunta

Jyväskylän yliopisto

Laura Hirsto

Professori,
eTED-blogitoimikunta

Itä-Suomen yliopisto

Sara Sintonen

Dosentti, yliopistonlehtori,
eTED-blogitoimikunta

Helsingin yliopisto

Sari Harmoinen

Koulutusdekaani, dosentti, yliopistonlehtori

Oulun yliopisto

Riitta Jyrhämä

Kasvatustieteiden osaston johtaja, dosentti, yliopistonlehtori,

Helsingin yliopisto

Katariina Stenberg

Dosentti, yliopistonlehtori,
Virtaa! -toiminnan vetäjä

Helsingin yliopisto

VIRTAA! -TOIMINNAN VETÄJÄT

Lenita Hietanen

Dosentti, yliopistonlehtori

Lapin yliopisto

Piia Näykki

Apulaisprofessori

Jyväskylän yliopisto

Anu Kajamies

Yliopistotutkija

Turun yliopisto

Kaisa Viinikka

Tutkijatohtori

Itä-Suomen yliopisto

Marita Neitola

Yliopistonlehtori

Turun yliopisto