top of page

eTED-VERKOSTO

eTED-verkostossa kehitetään opettajankoulutustehtävissä toimivien henkilöiden ammatillista ja pedagogista osaamista jakamalla ja kehittämällä konkreettisia toimintatapoja, vuorovaikutusmahdollisuuksia sekä koulutusta.  


Verkosto vastaa tutkimuksissa (Maaranen ym., 2018; 2019; Byman ym. 2020; Kynäslahti ym. 2020) esiin nousseisiin opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen tarpeisiin.  
 

Toiminnassa huomioidaan opettajankoulutus koko laajuudeltaan varhaiskasvatuksesta aikuisopetukseen samoin kuin kasvatuksen kenttä päiväkotilapsista iäkkäisiin kansalaisiin.  


Verkoston toiminta käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuonna 2021.

Verkosto rakentuu kolmen toiminnon ympärille:

Kuvituskuva: hands.jpg

Kansallisen ja paikallisen tason yhdistävää opettajankouluttajien ammatillista osaamista tukevaa toimintaa.

Kuvituskuva: computer2.jpg

Portaali palvelee verkostoa
blogin ja erilaisten
materiaalien avulla.

Kuvituskuva: lightbulb.jpg

Vuosittain järjestettävä konferenssi tarjoaa opettajankouluttajille yhteisöllistä vuorovaikutusta ja vertaisoppimista.

bottom of page