top of page

PÄÄPUHUJAT

Marja-Kristiina Lerkkanen

Marja-Kristiina Lerkkanen on kasvatustieteen professori ja opettajankoulutuslaitoksen varajohtaja
Jyväskylän yliopistossa sekä kasvatuspsykologian professori II Stavangerin yliopistossa Norjassa.
Hän on johtanut useita tutkimushankkeita, jotka käsittelevät opettajien ja oppilaiden vuorovaikutusta, oppimista, motivaatiota
ja hyvinvointia. Parhaillaan hän johtaa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamaa Resilientti koulu ja koulutus (EduRESCUE) -konsortiota, jonka tavoitteena on rakentaa päätöksenteon tueksi tutkimusperustainen toipumisen tiekartta
ja välineitä, joilla koulutuksen toimijoita, oppilaita ja vanhempia voidaan tukea COVID-19 pandemian vaikutuksista toipumisessa. 

Otto Tähkäpää on tulevaisuudentutkija sekä Tulevaisuuskoulun perustaja.Tulevaisuuskoulu on kotimaassa ja kansainvälisesti palkittu tulevaisuuskasvatuksen edelläkävijä, joka perehdyttää lapset ja nuoret sekä opettajat ja kasvattajat vaihtoehtoisten tulevaisuuksien ja tulevaisuusajattelun maailmaan. Työssään Tähkäpää on perehtynyt erityisesti oppimisen, osaamisen ja koulutuksen tulevaisuuksiin. Hän on myös julkaissut tiettävästi maailman ensimmäisen lapsille tarkoitetun tietokirjan tulevaisuuksien tutkimisesta.

Otto Tähkäpää_edited.jpg

Maistiainen Opettajankoulutuspäivien keynote-puheenvuoroista |

Professori Marja-Kristiina Lerkkanen & tulevaisuudentutkija ja Tulevaisuuskoulun perustaja Otto Tähkäpää: ”Opettajuus nyt ja tulevaisuudessa”

 


 

Video

PANELISTIT

Päivi Rasi_edited.jpg

Päivi Rasi-Heikkinen (KT, YTT)
Professori, kasvatustiede, Lapin yliopisto,
Dosentti, Helsingin yliopisto
Kasvatustieteiden tiedekunta, Media Education Hub

Päivi Rasi on toiminut korkeakouluopetuksen ja opettajankoulutuksen kehittämistehtävissä 20 vuotta. Hänen tutkimus- ja kehittämistyönsä keskiössä ovat olleet digitaalisen teknologian ja medioiden hyödyntäminen sekä medialukutaidot. Viimeiset kymmenen vuotta lähellä Päivin sydäntä on ollut erityisesti senioreiden mediakasvatus, ja siihen liittyvää pioneerityötä hän on tehnyt myös aikuiskoulutukseen suuntautuvassa opettajankoulutuksessa. Päivin luotsaamissa IkäihMe- ja OdigO-hankkeissa on kehitetty ja kehitetään tulevien opettajien osaamista ohjata ikääntyvien medialuku- ja digitaitoja. Ennen yliopistouraansa Päivi työskenteli aikuisten opetus- ja ohjaustehtävissä avoimessa yliopistossa, kansanopistossa, aikuislukiossa ja urheiluseurassa. Siellä syntyi kipinä aikuiskoulutukseen.

Katriina Siivonen, FT (eurooppalainen etnologia), on tulevaisuudentutkimuksen yliopistonlehtori ja kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti Turun yliopistossa. Hän on toiminut etnologiassa professorina Helsingin yliopistossa ja tutkimusjohtajana Åbo Akademissa. Hän yhdistää tutkimuksissaan tulevaisuudentutkimusta, kulttuuriperinnön tutkimusta ja kestävyystutkimusta ja on erikoistunut osallistaviin tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin.Hänellä on monipuolista kokemusta asiantuntijatehtävistä kulttuuriperinnön, museoiden ja kestävän kehityksen alueilla.

Katriina Siivonen_edited.jpg
salminen2_edited_edited.jpg

Dosentti Jari Salminen toimii historian ja yhteiskuntaopin didaktiikan lehtorina Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Hän on väitellyt vuonna 2002 yksityisten oppikoulujen rakenteellisesta kehityksestä autonomian kauden lopulla ja itsenäisyyden ajan alussa. Väitöksensä jälkeen hän on tutkinut muun muassa opetussuunnitelmien historiaa ja koulun kehittämistä. Hän on laatinut useita kouluhistorioita ja monografian Koulun pirulliset dilemmat (2012). Hän on toiminut Kasvatus & Aika -lehden toimitussihteerinä ja Suomen Kouluhistoriallisen Seuran sihteerinä. Salminen on Yksityiskoulujen liiton hallituksen varapuheenjohtaja.

Solja on tehokas ja innostava liiketoiminnan kehittämisen sekä muotoilun ammattilainen, jolta löytyy työkalupakistaan myös luokanopettajan tutkinto. Solja on oppimisen ja koulutuksen uudistaja, joka on kiinnostunut organisaatioiden kyvystä käyttää oppimista liiketoiminnan kehittämisessä. Solja on todellinen oppimisen innovaattori, joka on muun muassa tuonut koulutusalan hackathon-tapahtumat Suomeen.

Solja Sulkunen_edited.jpg
bottom of page