top of page

LINKKEJÄ JA VINKKEJÄ

kaaro_logo_edited.png

KAARO

Kansallisen arviointiosaamisen verkoston sivuilta löytyy tutkimustietoa ja materiaaleja arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä.

HOHTO_logo_RGB_väri_edited.png

HOHTO

HOHTO-hanke vahvistaa opettajankouluttajien erityispedagogista osaamista sekä digitaalisia ohjaustaitoja. 

info-ted-logo-sticky.png

InFo-TED

InFo-TED on kansainvälinen foorumi opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen edistämiseen. 

eNorssi-logo_edited.png

eNorssi

Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto. Tutustu myös Sirius-verkkolehteen!

uef-flipped_edited.png

Flipped Learning-hankkeessa tuotettua materiaalia opetuksen flippaamiseen.

TYÖPEDA-RGB-BANNERI-small_edited.png

Työpeda

Työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa-hankkeen sivuilta löytyy videoita ja artikkeleita aiheeseen liittyen. 

Flippausmanuaali

kehu-logo-vaaka.png

KEHU

Opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä opetusharjoittelun ohjaamiseen kehitetty teoriaperusteinen koulutus- ja tukiaineistokokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea ammatillista vuorovaikutusosaamista. 

KEHU-toimintamalli :
Opas opettajaksi opiskelevan vuorovaikutusosaamisen ohjaamiseen

KEHU-tukiaineisto:

OdigO-nelio-logo-2-1.png

OdigO

OdigO-hankkeen sivuilta löytyy avoimesti saatavilla olevaa tuki- ja infomateriaalia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjauksesta.

Tove-logo_edited.png

TOVE

TOVE-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan opettajakouluttajien tunnetoimijuutta ja vuorovaikutustaitoja digitaalisissa ympäristöissä.

JYU.Ope ja 
KOPTUKE

Kansallinen opettajien koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkosto KOPTUKE 

kehittää opettajien koulutusta ja tutkimusta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

bottom of page