LINKKEJÄ JA VINKKEJÄ

kaaro_logo_edited.png

KAARO

Kansallisen arviointiosaamisen verkoston sivuilta löytyy tutkimustietoa ja materiaaleja arviointiosaamisesta ja sen kehittämisestä.

HOHTO_logo_RGB_väri_edited.png

HOHTO

HOHTO-hanke vahvistaa opettajankouluttajien erityispedagogista osaamista sekä digitaalisia ohjaustaitoja. 

info-ted-logo-sticky.png

InFo-TED

InFo-TED on kansainvälinen foorumi opettajankouluttajien ammatillisen kehittymisen edistämiseen. 

eNorssi-logo_edited.png

eNorssi

Suomen harjoittelukoulujen yhteistyöverkosto. Tutustu myös Sirius-verkkolehteen!

uef-flipped_edited.png

Flipped Learning-hankkeessa tuotettua materiaalia opetuksen flippaamiseen.

TYÖPEDA-RGB-BANNERI-small_edited.png

Työpeda

Työelämäpedagogiikkaa korkeakoulutuksessa-hankkeen sivuilta löytyy videoita ja artikkeleita aiheeseen liittyen. 

Flippausmanuaali

kehu-logo-vaaka.png

KEHU

Opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen sekä opetusharjoittelun ohjaamiseen kehitetty teoriaperusteinen koulutus- ja tukiaineistokokonaisuus, jonka tavoitteena on tukea ammatillista vuorovaikutusosaamista. 

KEHU-toimintamalli :
Opas opettajaksi opiskelevan vuorovaikutusosaamisen ohjaamiseen

KEHU-tukiaineisto:

OdigO-nelio-logo-2-1.png

OdigO

OdigO-hankkeen sivuilta löytyy avoimesti saatavilla olevaa tuki- ja infomateriaalia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjauksesta.

Tove-logo_edited.png

TOVE

TOVE-hankkeessa kehitetään ja tutkitaan opettajakouluttajien tunnetoimijuutta ja vuorovaikutustaitoja digitaalisissa ympäristöissä.

JYU.Ope ja 
KOPTUKE

Kansallinen opettajien koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkosto KOPTUKE 

kehittää opettajien koulutusta ja tutkimusta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.