top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Minna Körkkö

Beneath the Surface : Developing Video-Based Reflective Practice in the Primary School Teacher Education Programme

Väitöskirjassa tutkitaan VEO-videosovelluksen käyttöä luokanopettajakoulutuksessa reflektiotaitojen oppimisessa ja oppimisen ohjaamisessa. Väitöskirjassa kehitettiin holistinen reflektion oppimisen ja ohjauksen malli, joka laajentaa opettajankoulutuksen teoreettista perustaa. Tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoiden kyky reflektoida omaa opetustaan kehittyi videosovelluksen avulla reflektoimalla. 


Väitöskirjassa ehdotetaan videon käytön sisällyttämistä laajasti opettajankoulutuksen opintoihin muiden lähestymistapojen rinnalle.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus:


Oppimisen ohjausta tulee tarkastella laaja-alaisesti siitä näkökulmasta, mitkä menetelmät tukevat parhaiten oppijan oppimisen prosessia.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Jatkuva itsensä haastaminen ja uusien oivallusten herääminen.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:


Videoteknologian ja opettajan oppimisen väliset yhteydet sekä videon hyödyntäminen kentän opettajien osaamisen kehittämisessä.

bottom of page