top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Lauri Hietajärvi

Adolescents’ socio-digital engagement and its relation to academic well-being, motivation, and achievement

Väitöskirjassa tarkastellaan ”kuilu-hypoteesin” avulla nuorten digitaalisen osallistumisen ja koulunkäynnin välisiä yhteyksiä. Kuilu-hypoteesi, jonka mukaan nuoret, jotka toimivat aktiivisesti vapaa-ajallaan digiteknologian parissa, kokisivat alhaisempaa kouluintoa, osoittautui tutkimuksessa monimutkaiseksi ilmiöksi, jota ei voida tarkastella yksinomaa ruutuajan käsitteen avulla. Sen sijaan koulua ja sen käytänteitä tulisi kehittää huomioiden nuorten tavat käyttää teknologiaa ja opettaa laitteiden järkevää käyttöä.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus:


Median ”vaikutuksia” tulisi aina tarkastella syvemmin kuin ”ruutuajan” kautta, monisuuntaisena kompleksisena ilmiönä.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Oppiminen, innostun uusien asioiden opettelemisesta ja haasteiden ratkaisemisesta.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:


Kysymyksiä on paljon ja monenlaista tälläkin hetkellä jo tarkastellaan. 

Eniten tällä hetkellä kiinnostaa mm. nuorten toiminta verkossa tiedon parissa, medialukutaito ja sen heijastumat opiskeluun ja hyvinvointiin. Miten merkittävistä yhteiskunnallisista asioista keskustellaan, mikä on dis- ja misinformaation rooli ja nuorten kyky arvioida tätä. 

Lisäksi kiinnostaa objektiivisen (ei itsearvioidun, esim. sosiaalisen median keskustelut) aineiston käyttö ja siihen liittyen koneoppimismallit.

bottom of page