top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Kaisa Viinikka

21st century skills and RE teacher education : a case study of Finnish religious education student teachers and their professional development

Väitöskirjassa tutkitaan monimenetelmäisesti uskonnonopettajaopiskelijoiden käsityksiä tulevaisuuden taitojen eli niin sanottujen 21. vuosisadan taitojen kehittymisestä opettajankoulutuksessa. Tulokset osoittavat, että opiskelijat tulkitsevat tulevaisuuden taidot osaksi uskonnonopettajan pätevyyttä ja haluavat kehittää niitä koulutuksensa aikana. 


Väitöskirjassa ehdotetaan, että lisäämällä opettajankoulutuksen toimijoiden yhteistyötä voitaisiin uskonnonopettajankoulutusta kehittää yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi, joka tukisi entistä paremmin opettajan ammatillista kehittymistä myös tulevaisuuden taitojen näkökulmasta.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus:


Pätevä uskonnonopettaja hyödyntää tulevaisuuden taitoja.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Väitöskirjaprojektissa parasta oli, että sain samanaikaisesti työskennellä nuorempana tutkijana ’21. vuosisadan taidot, monilukutaito ja katsomusaineen opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa’.

Koen päässeeni aidosti mukaan tiedeyhteisön toimintaan niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. 

Voin suositella väitöskirjan tekemistä projektissa/hankkeessa, koska se on hyvä tapa oppia käytännössä tieteellinen työskentely.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:


Seuraavaksi haluaisin tutkia muun muassa laaja-alaisen osaamisen kehittymistä peruskouluopetuksessa ja opettajankouluttajien ammatillista kehittymistä.

bottom of page