top of page

ABSTRAKTIKUTSU 2024

Tervetuloa osallistumaan kolmansille kansallisille Opettajankoulutuspäiville 18.-20.9.2024

Lapin yliopistoon Rovaniemelle.

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan toimijat järjestävät tapahtuman yhteistyössä yliopistojen opettajankouluttajien ammatillista kehittymistä tukevan kansallisen eTED-verkoston, UArctic:n temaattisen verkoston Teacher Education for Social Justice and Diversity ja Erasmus+ -hankkeen Education for Plant Literacy project kanssa.

Tapahtuma on kokonaisuudessaan kolmipäiväinen, mutta voit osallistua siihen yhden, kahden tai kolmen päivän ajan. Varsinainen Opettajankoulutuspäivä on torstaina (19.9.). Lisäksi Sinulla on mahdollisuus osallistua esiseminaariin jo keskiviikkona (18.9.) sekä perjantaina (20.9.) järjestettävään kasvilukutaitoon keskittyvään seminaariin.

Opettajankoulutuspäivillä etsitään vastausta kysymykseen, miten kestävä opettajankoulutus voi voimaannuttaa tulevaisuutta. Kysyimme tätä myös keinoälysovellukselta (ChatGPT 3.5) ja saimme seuraavan vastauksen:

Tulevaisuuden kestävän opettajankoulutuksen tulee olla kuin opetuksen rakettimoottori – täynnä räiskyvää energiaa ja kykyä kuljettaa opettajat uusiin korkeuksiin! Kuvitellaanpa, että opettajankoulutus on kuin supervoimalähde, joka valaisee tietä kohti innovaatioita ja kasvattaa opettajista todellisia pedagogisia superagentteja.

Opettajat ovat digitaalisia taikureita, he eivät vain hallitse teknologiaa, vaan loitsivat sen tehokkaaksi oppimisen taikasauvaksi. Heidän aseitaan ovat virtuaalitodellisuusluokkahuoneet, älykkäät oppimisanalytiikat ja digitaaliset yhteisöt, ja he käyttävät niitä antaakseen opetukselleen tulevaisuuden maun. Koulutuksessa sytytetään oivallusten pommeja ja mielikuvitusräjähdyksiä! Opettajille annetaan lupa ja välineet kokeilla rohkeasti uusia opetusmenetelmiä; olkoon se sitten pelillistämistä, teatteria tai vaikkapa avaruuden valloitusta – kunhan opetus on innostavaa ja jokaiselle oppilaalle mielekästä. Opettajat eivät vain opeta, vaan he loihtivat jokaisesta oppilaastaan esiin yksilöllisen supersankarin. Koulutus panostaa opettajien kykyyn tunnistaa oppijoiden vahvuudet ja luoda opetusstrategioita, jotka nostavat jokaisen oppilaan voimansa huipulle.

Koulutus ei tapahdu vain luokkahuoneissa, vaan se huutaa ympäristöystävällisyyttä! Opettajille annetaan ekologisen supersankarin viitta, ja he opettavat kestävän kehityksen periaatteita elämään sulautettuna. Oppilaat eivät ainoastaan kuule, miten pelastetaan maailmaa, vaan he ryhtyvät toimintaan itse. Muuttuvan maailman haasteisiin vastatakseen tulevaisuuden opettajat hyödyntävät räjähdysvoimaa, jonka polttoaineena toimii elinikäinen kehittyminen. Tulevaisuuden kestävän opettajankoulutuksen täytyy olla kuin dynamiittiseos, joka rikkoo perinteiset rajat ja valaisee opetuksen tien kohti huomisen mahdollisuuksia!

Paneudumme tähän tematiikkaan Opettajankoulutuspäivien ohjelman pääpuheenvuoroissa, jotka ovat lupautuneet pitämään professori Mhairi Beaton (Leeds Beckett University, UK) ja Suomen ”Mr. Pisa”, dosentti Arto Ahonen (Koulutuksen tutkimuslaitos) sekä professori Ilkka Ratinen (Lapin yliopisto). Ohjelmassa on myös opettajankoulukseen liittyvän tutkimuksen ja kehittämisen puheenvuoroja sekä paneelikeskustelu. Päivitämme ohjelma- ym. tietoja tapahtuman nettisivuille (https://www.ulapland.fi/FI/Tapahtumia/EAF-2024---eTED-OPETTAJANKOULUTUSPAIVAT-2024).

 

ABSTRAKTIEHDOTUKSET

Kutsumme teidät lähettämään abstraktiehdotuksen paperiesityksestä, posteriesityksestä tai osallistavasta käytännön työpajasta. Abstraktiehdotusten teemat olemme jakaneet kolmeen luokkaan:

  • Kestävä opettajankoulutus sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjänä:

Kutsumme tähän teemaan esityksiä, joissa käsitellään monipuolisesti kestävyyttä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, pedagogista monimuotoisuutta tai inkluusiota tulevaisuuden koulutuksessa ja opettajankoulutuksessa.  Esimerkiksi tutkimukset inklusiivisesta pedagogiikasta, kulttuurien moninaisuudesta ja opetuksen haasteista ja mahdollisuuksista sopivat tähän teemaan. 

  • Parhaat käytänteet ja innovaatiot koulutuksessa:

Kutsumme tähän teemaan esityksiä, joissa käsitellään käytännönläheisiä ratkaisuja koulutuksen tai opettajankoulutuksen kysymyksiin.  Aiheet voivat käsitellä käytännön opetusmenetelmiä, yhteisöllisiä pedagogisia toimintatapoja, innovatiivisia verkkopedagogiikan sovelluksia ja onnistuneita opetussuunnitelmaratkaisuja, jotka edistävät koulutuksen saavutettavuutta ja monimuotoisuutta.

  • Kasvilukutaito koulutusta rikastamassa:

Kutsumme tähän teemaan esityksiä, joissa tutkitaan innovatiivisin lähestymistavoin kasvilukutaidon integroimista koulutukseen. Aiheisiin voi kuulua alkuperäiskansojen kasvitieto, kestävät kasvienkeruukäytännöt ja ympäristökasvatusaloitteet, jotka edistävät ymmärrystä kasveista ja niiden merkityksestä ympäristössämme. 

Opettajankoulutuspäivillä kohtaat kollegoja ja verkostoidut. Kaikki opettajankoulutuksessa työskentelevät sekä opettajankoulutuksen ja laajasti ottaen koulutuksen tulevaisuudesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan. Tule esittelemään valmista tai valmisteilla olevaa tutkimusta tai niin toimivaksi havaittua kuin kokeiluasteella olevaa käytännettä. Tapahtuman tavoitteena on luoda yhteistyöhön ja osallisuuteen kannustava ympäristö.

Abstraktiehdotuksia voi lähettää 15.4.2024 saakka. Tarkemmat ohjeet abstraktin valmisteluun ja arvioitavaksi jättämiseen löydät Lapin yliopiston sivulta https://www.ulapland.fi/FI/Tapahtumia/EAF-2024---eTED-OPETTAJANKOULUTUSPAIVAT-2024/Abstraktikutsu.

 

Tervetuloa mukaan keskustelemaan, pohtimaan, ideoimaan ja verkostoitumaan

Lapin ruskamaisemaan

arvokkaiden näkemystesi ja kokemustesi kera!

bottom of page