top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Elsi Ahonen

Miten ja mitä opettaja oppii? : Aktiivinen oppiminen opettajan pedagogisen ajattelun osana ja rakentajana

Väitöskirjassa tutkitaan aktiivista oppimista suomalaisten opettajien pedagogisessa ajattelussa ja opettajaksi opiskelevien pedagogisen ajattelun oppimisprosessissa. Tutkimuksessa aktiivinen oppiminen käsittää opettajan tahtona, taitoja ja ymmärryksenä toiminnan ja ajattelumallien tavoitteelliseen ja uutta luovaan muokkaamiseen. 


Tulokset osoittavat, että aktiivinen oppiminen sisältyy opettajaksi opiskelevien ja perusopetuksen opettajien pedagogiseen ajatteluun ja sen oppimiseen, vaikkakin melko rajautuneesti.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus: 


Opettajien koko koulutuksen aikaisten oppimisprosessien laatu tulee nostaa keskiöön opettajankoulutuksen kehittämisessä sekä tutkimuksessa.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli:


Mahdollisuus ymmärtää asioita syvällisesti ja moniulotteisesti yhdistäen tutkimuksellisia traditioita holistisen näkemyksen saamiseksi.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi:


1. Opettajien aktiivinen oppiminen koulutuksen ja työelämän siirtymissä - Miten aktiivinen oppiminen muotoutuu koulutuksesta työelämään siirryttäessä? Pitkittäistutkimus. 

2. Opettajankouluttajat aktiivisen oppimisen rakentajina - Mitä opettajankouluttajat pyrkivät mahdollistamaan opettajaksi opiskelevalle ja miten?

bottom of page