top of page
Viinikka Kaisa_edited.jpg

Mirva Heikkilä

Agency as polyphony: Student and primary teachers' narration embedded in theory and practice

Väitöskirjassa tarkastellaan luokanopettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien toimijuuttaa teorian ja käytännön yhteensovittamisessa hyödyntämällä narratiivista otetta sekä tulkitsemalla opettajaopiskelijoiden ja luokanopettajien kielellisiä valintoja ja valikoitumisia heiden teksteissään ja haastattelupuheessaan. Tulokset kuvaavat, kuinka luokanopettajaopiskelijat ja luokanopettajat työstävät tietoa muokkaamalla sitä omaan käyttöönsä ja siirtämällä sitä kontekstista toiseen. Väitöstutkimus osoittaa, että teorian ja käytännön yhteensovittamiseksi tulee kiinnittää huomiota luokanopettajaopiskelijoiden toimijuuteen.

Toivoisin, että väitöskirjastani jäisi elämään tämä yksi lause/ajatus: 


Luokanopettajan työ on vaativaa ja vastuullista tietotyötä.

Parasta väitöskirjaprojektissa oli: 


Koko luova prosessi, jossa tutkija ammentaa olemassa olevasta tutkimustiedosta ja empiirisistä aineistoista.

Tätä kysymystä haluaisin tarkastella/lähdin tarkastelemaan seuraavaksi: 


Miten opettajat ja muutkin asiantuntijat luovat koulutuksensa aikana suhteita tietoon ja tietämiseen, ja miten näitä prosesseja voitaisiin vielä paremmin tukea?

bottom of page