top of page

PoikkiVirtaa!
OPETTAJANKOULUTTAJIEN YHTEISÖSTÄ VOIMAA

Haluaisitko kuulua PoikkiVirtaa -yhteisöön? Tervetuloa opettajankouluttajien kansalliseen vertaisryhmään! 

 

Mikä on Poikkivirtaa- vertaisryhmän idea? 

PoikkiVirtaa-yhteisön tavoitteena on luoda tila eri yliopistoissa työskentelevien opettajankouluttajien ammatilliselle kehittymiselle. Vertaisryhmässä keskustellaan, vaihdetaan ajatuksia ja reflektoidaan yli yliopistorajojen työmme tärkeitä teemoja turvallisessa ja dialogisessa ryhmässä. Toiminnan tavoitteena on oppia toinen toisiltamme ja antaa tukea vertaisryhmässä. Ainerajat ylittävä ryhmä tuo myös yhteen eri työuran vaiheissa olevia opettajankouluttajia. 

 

Miten PoikkiVirtaa-vertaisryhmä toimii? 

PoikkiVirtaa-vertaisryhmään sitoudutaan yhdeksi lukuvuodeksi turvallisen yhteisöllisyyden ja dialogin mahdollistamiseksi. Ryhmä tapaa virtuaalisesti lukuvuoden 2023–2024 aikana kuusi kertaa 1,5 tuntia kerrallaan. Keskustelua ohjaavat kansallisen vertaisryhmätoiminnan ohjausryhmän jäsenet.   

Aikataulu ja ryhmäkertojen teemat 

  1. maanantai 18.9.2023 klo 14.15–15.45 Miten voimme työssämme? 

  2. torstai 12.10.2023 klo 14.15–15.45 Millaiseksi haluamme ammatillisen identiteettimme?   

  3. maanantai 20.11.2023 klo 14.15–15.45 Millaisia hyviä käytänteitä löydämme harjoitteluiden ohjaamiseen? 

  4. torstai 25.1.2024 klo 14.15–15.45 Millaisia hyviä käytänteitä luomme opinnäytetöiden ohjaamiseen?  

  5. maanantai 18.3.2024 klo 14.15–15.45 Millaiseksi tutkimuksen rooli rikastuu työssämme? 

  6. maanantai 6.5. 2024 klo 14.15–15.45 Millaiseksi rakennamme opettajankoulutuksen tulevaisuuden? 

Koska toiminta on omaa ammatillista kehittymistä tukevaa, ryhmään kuulumisen kirjaamisesta työsuunnitelmaan on hyvä keskustella lähiesihenkilön kanssa. Jos koet tämän toiminnan kutsuvan sinua, ystävällisesti ilmoittaudu kyseisestä linkistä 28.4.2023 mennessä. 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/123358/lomake.html 

Tervetuloa mukaan! 

Ystävällisin terveisin,

PoikkiVirtaa ohjausryhmän jäsenet: 

Sari Harmoinen Oulun yliopisto, Lenita Hietanen Lapin yliopisto, Anne Jyrkiäinen Tampereen yliopisto, Anu Kajamies Turun yliopisto, Katriina Maaranen Helsingin yliopisto, Marita Neitola Turun yliopisto, Piia Näykki Jyväskylän yliopisto, Katariina Stenberg Helsingin yliopisto, Kaisa Viinikka Itä-Suomen yliopisto 

Lisätietoja antaa katariina.stenberg@helsinki.fi 

PoikkiVirtaa-toiminta on jatkoa vertaisryhmätoiminnalle, jota toteutettiin useissa yliopistoissa osana eTED-hanketta. Lisätietoa hankkeesta löytyy https://www.eted.fi/ Vertaisryhmätoiminta pohjautuu pilottiin, josta voit lukea täältä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/98369

IN ENGLISH:

Would you like to be part of the PoikkiVirtaa community? Welcome to the national peer group of teacher educators! 

 

What is the idea behind the PoikkiVirtaa peer group? 

The aim of the PoikkiVirtaa community is to create a space for professional development for teacher educators working in different universities. The peer group is a safe and dialogical group to discuss, exchange ideas and reflect on important themes of our work across university boundaries. The aim is to learn from each other and provide peer support. The cross-disciplinary group also brings together teacher educators at different stages of their careers. 

How does the PoikkiVirtaa peer group work? 

You commit to a PoikkiVirtaa peer group for one academic year to enable a safe community and dialogue. The group will meet virtually six times for 1.5 hours at a time during the 2023-2024 academic year. The discussion will be facilitated by members of the National Peer Group Steering Group. 

Timetable and themes of the group sessions 

1. Monday 18.9.2023 from 14.15 to 15.45 Well-being in our work? 

2. Thursday 12 October 2023 from 14.15 to 15.45 How to develop our professional identity?   

3. Monday 20.11.2023, 14.15-15.45 The best practices of practicum supervision? 

4. Thursday 25 January 2024 from 14.15 to 15.45 The best practices of theses supervision? 

5. Monday 18 March 2024, 14.15-15.45 The role of research in our work? 

6 Monday 6 May 2024, 14.15-15.45 What should the future of teacher education be? 

 

As the activity is designed to support your own professional development, it is a good idea to discuss with your supervisor how to include this in your work plan. If you became interested, please register via this link by 28.4.2023. 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/123358/lomake.html 

Welcome to join us! 

Yours sincerely,

Members of the PoikkiVirtaa Steering Group: 

Sari Harmoinen University of Oulu, Lenita Hietanen University of Lapland, Anne Jyrkiäinen University of Tampere, Anu Kajamies University of Turku, Katriina Maaranen University of Helsinki, Marita Neitola University of Turku, Piia Näykki University of Jyväskylä, Katariina Stenberg University of Helsinki, Kaisa Viinikka University of Eastern Finland 

For further information, please contact katariina.stenberg@helsinki.fi 

The PoikkiVirtaa activity is a continuation of the peer activities that were implemented in several universities as part of the eTED project. More information on the project can be found at https://www.eted.fi/ The peer activities are based on a pilot project, which you can read about here https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/98369

Lsätietoa (virtaa)
bottom of page